Δημόσιες Διαβουλεύσεις
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ "Α’ΦΑΣΗ (ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2014-2019 ( 14/01/2016 )
Αντικείμενο της Διαβούλευσης: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ "Α’ΦΑΣΗ (ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2014-2019
Έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης: 15/01/2016
Λήξη Δημόσιας Διαβούλευσης: 05/02/2016  15:30
Το κείμενο της δημόσιας διαβούλευσης: Δείτε τα συνημμένα αρχεία
Αποστολή παρατηρήσεων:
(μόνο επώνυμες γίνονται δεκτές με στοιχεία επικοινωνίας)
1. Φόρμα Διαβούλευσης


2. Αποστολή με email: develop@corfu.gov.gr
Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής  / Τμήμα Προγραμματισμού & Ανάπτυξης


3. Ταχυδρομικά στη δ/νση: Δήμος Κέρκυρας, Κώστα Γεωργάκη 38 ΤΚ 49100

 
4. Μέσω FAX : 26613 64644
Επιστροφή