ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Διαβάστε για τις δημοπρασίες εκμίσθωσης Δήμου Κέρκυρας

Newsletter
*

 
Νηπιαγωγεία

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Τ.Κ 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 30605-47636
Site: http://1nip-kerkyr.ker.sch.gr/
e-mail: mail@1nip-kerkyr.ker.sch.gr


2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δημ.Κόλλα
Τ.Κ 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 49479
Site: http://2nip-kerkyr.ker.sch.gr/
e-mail: mail@2nip-kerkyr.ker.sch.gr


3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δημ.Κόλλα
Τ.Κ 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 49479
Site: http://3nip-kerkyr.ker.sch.gr/
e-mail: mail@3nip-kerkyr.ker.sch.gr


4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Τ.Κ 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 33984
Site: http://4nip-kerkyr.ker.sch.gr/
e-mail:mail@4nip-kerkyr.ker.sch.gr


5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Τ.Κ 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 28570
Site: http://5nip-kerkyr.ker.sch.gr/
e-mail: mail@5nip-kerkyr.ker.sch.gr


6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Τ.Κ 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 46111
Site: http://6nip-kerkyr.ker.sch.gr/
e-mail: mail@6nip-kerkyr.ker.sch.gr


7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Τ.Κ 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 35125
Site: http://7nip-kerkyr.ker.sch.gr/
e-mail: mail@7nip-kerkyr.ker.sch.gr


8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Τ.Κ 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 32590
Site: http://8nip-kerkyr.ker.sch.gr/
e-mail: mail@8nip-kerkyr.ker.sch.gr


9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Αλεξ.Παναγούλη 32
Τ.Κ 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 36967
Site: http://9nip-kerkyr.ker.sch.gr/
e-mail:mail@9nip-kerkyr.ker.sch.gr


10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Τ.Κ 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 30741
Site: http://10nip-kerkyr.ker.sch.gr/
e-mail: mail@10nip-kerkyr.ker.sch.gr


11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Τ.Κ 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 25387
Site: http://11nip-kerkyr.ker.sch.gr/
e-mail: mail@11nip-kerkyr.ker.sch.gr


12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Τ.Κ 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 43472
Site: http://12nip-kerkyr.ker.sch.gr/
e-mail: mail@12nip-kerkyr.ker.sch.gr


13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Αιματ.Ηλία Πολίτη 30
Τ.Κ 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 46211
Site: http://13nip-kerkyr.ker.sch.gr/
e-mail:mail@13nip-kerkyr.ker.sch.gr


14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Τ.Κ 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 48340
Site: http://14nip-kerkyr.ker.sch.gr/
e-mail: mail@14nip-kerkyr.ker.sch.gr


ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  ΤΕΜΠΛΟΝΙΟΥ
Τεμπλόνι
Τ.Κ 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 94192
Site:
e-mail:


ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ
Κοντόκαλι
Τ.Κ 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 90494
Site:
e-mail: