ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Διαβάστε για τις δημοπρασίες εκμίσθωσης Δήμου Κέρκυρας

Newsletter
*

 
Δημοτικά Σχολεία
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Σχολεμβούργου 20
Τ.Κ.: 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 30605-31755
Site: http://1dim-kerkyr.ker.sch.gr/
e-mail: mail@1dim-kerkyr.ker.sch.gr

 

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Πλατεία Ψωρούλα
Τ.Κ.: 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 39035
Site: http://2dim-kerkyr.ker.sch.gr/
e-mail: mail@2dim-kerkyr.ker.sch.gr

 

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Πλατεία Ψωρούλα
Τ.Κ.: 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 39320
Site: http://3dim-kerkyr.ker.sch.gr/
e-mail: mail@3dim-kerkyr.ker.sch.gr

 

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
αρχ.Αθηναγόρα Καββάδα 7
Τ.Κ.: 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 31295
Site: http://4dim-kerkyr.ker.sch.gr/
e-mail: mail@4dim-kerkyr.ker.sch.gr

 

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Νικ.Θεοτόκη 97
Τ.Κ.: 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 38292
Site: http://5dim-kerkyr.ker.sch.gr/
e-mail: mail@5dim-kerkyr.ker.sch.gr

 

6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Κύπρου 1
Τ.Κ.: 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 39987
Site: http://6dim-kerkyr.ker.sch.gr/
e-mail: mail@6dim-kerkyr.ker.sch.gr

 

7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
7η παρ.Δον.Δημουλίτσα
Τ.Κ.: 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 31193
Site: http://7dim-kerkyr.ker.sch.gr/
e-mail: mail@7dim-kerkyr.ker.sch.gr

 

8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Ξενοφώντος Στρατηγού 58
Τ.Κ.: 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 39804
Site: http://8dim-kerkyr.ker.sch.gr/
e-mail: mail@8dim-kerkyr.ker.sch.gr

 

9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Αλ.Παναγούλη 19
Τ.Κ.: 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 31764
Site: http://9dim-kerkyr.ker.sch.gr/
e-mail: mail@9dim-kerkyr.ker.sch.gr

 

10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Ναυσικάς 19
Τ.Κ.: 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 33479-33781
Site: http://10dim-kerkyr.ker.sch.gr/
e-mail: mail@10dim-kerkyr.ker.sch.gr

 

11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Εργατικές κατοικίες Κουλίνες
Τ.Κ.: 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 25387
Site: http://11dim-kerkyr.ker.sch.gr/
e-mail: mail@11dim-kerkyr.ker.sch.gr

 

12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Ριζοσπαστών Βουλευτών 9
Τ.Κ.: 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 24073
Site: http://12dim-kerkyr.ker.sch.gr/
e-mail: mail@12dim-kerkyr.ker.sch.gr

 

13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Μιλτιάδη Μαργαρίτη 68
Τ.Κ.: 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 30411
Site: http://13dim-kerkyr.ker.sch.gr/
e-mail: mail@13dim-kerkyr.ker.sch.gr

 

14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δέρπεφλδ 13
Τ.Κ.: 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 22940
Site: http://14dim-kerkyr.ker.sch.gr/
e-mail: mail@14dim-kerkyr.ker.sch.gr15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Ξενοφώντος Στρατηγού 58
Τ.Κ.: 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 47536
Site: http://15dim-kerkyr.ker.sch.gr/
e-mail: mail@15dim-kerkyr.ker.sch.grΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟΥ
Ποταμός
Τ.Κ.: 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 34077
Site:
e-mail:ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ
Κοντόκαλι
Τ.Κ.: 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 91284
Site:
e-mail:ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΥΒΙΩΝ
Γουβιά
Τ.Κ.: 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 91276
Site:
e-mail:ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΡΑΣΛΗ

Τ.Κ.: 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 31755
Site:
e-mail:ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
Κανάλια
Τ.Κ.: 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 38116
Site:
e-mail:ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΠΟΥΣ
Αλεπού
Τ.Κ.: 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 36553
Site:
e-mail