ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Διαβάστε για τις δημοπρασίες εκμίσθωσης Δήμου Κέρκυρας

Newsletter
*

 
Γυμνάσια Δήμου Κέρκυρας
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Ριζ.Βουλευτών 6
Τ.Κ 49100
Τηλ.: 26610 39982
Site http://1gym-kerkyr.ker.sch.gr
e-mail: mail@1gym-kerkyr.ker.sch.gr

 


2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΝΣΗ
Τ.Κ 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 39590 - 33226
Site http://2gym-kerkyr.ker.sch.gr
e-mail : mail@2gym-kerkyr.ker.sch.gr

 


3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΝΣΗ
Τ.Κ 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 33511
Site http://3gym-kerkyr.ker.sch.gr
e-mail : mail@3gym-kerkyr.ker.sch.gr

 


4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΝΣΗ
Τ.Κ 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 81487- 32487
Site http://4gym-kerkyr.ker.sch.gr
e-mail : mail@4gym-kerkyr.ker.sch.gr

 


5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Ριζ.Βουλευτών 6
Τ.Κ 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 33090
Site http://5gym-kerkyr.ker.sch.gr
e-mail : mail@5gym-kerkyr.ker.sch.gr

 


6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΝΣΗ
Τ.Κ 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 40255
Site http://6gym-kerkyr.ker.sch.gr
e-mail : mail@6gym-kerkyr.ker.sch.gr

 


7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Αγ.Θεόδωροι
Τ.Κ 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 43690
Site http://7gym-kerkyr.ker.sch.gr
e-mail : mail@7gym-kerkyr.ker.sch.gr

 


ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΔΝΣΗ
Τ.Κ 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 39970
Site http://gym-esp-kerkyr.ker.sch.gr
e-mail : mail@gym-esp-kerkyr.ker.sch.gr

 


ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΔΝΣΗ
Τ.Κ 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 91573
Site http://gym-mous-kerkyr.ker.sch.gr
e-mail : mail@gym-mous-kerkyr.ker.sch.gr