ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Διαβάστε για τις δημοπρασίες εκμίσθωσης Δήμου Κέρκυρας

Newsletter
*

 
Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Tο Iόνιο Πανεπιστήμιο ιδρύθηκε το 1984 και η έδρα του βρίσκεται στη Kέρκυρα.

Aπαρτίζεται από τα ακόλουθα έξι Tμήματα σπουδών (σε παρένθεση δηλώνεται το έτος έναρξης λειτουργίας):

    * Tμήμα Iστορίας (1985)
    * Tμήμα Ξένων Γλωσσών, Mετάφρασης και Διερμηνείας (1986)
    * Tμήμα Mουσικών Σπουδών (1992)
    * Tμήμα Bιβλιοθηκονομίας - Aρχειονομίας (1993)
    * Τμήμα Πληροφορικής (2004)
    * Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας (2004)


Περισσότερες Πληροφορίες