Στην παρούσα θεματική ενότητα,  μπορείτε να ενημερωθείτε για την αξιοποίηση Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) στο Δήμο Κέρκυρας, για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) της πόλης της Κέρκυρας.


Οι Ολοκληρωμένες Δράσεις Χωρικής Ανάπτυξης επιτρέπουν το σχεδιασμό και την εφαρμογή «ολοκληρωμένων» αναπτυξιακών στρατηγικών επί συγκεκριμένων χωρικών ενοτήτων. Οι χωρικές ενότητες/περιοχές είτε παρουσιάζουν συγκεκριμένα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν με συνολικό τρόπο, είτε διακρίνονται από σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν και να μεγιστοποιηθούν με βάση ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο.

Οι «Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις» (ΟΧΕ) αποτελούν ένα από τα εργαλεία για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των παραπάνω ολοκληρωμένων χωρικών στρατηγικών και μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα Ταμεία ΕΚΤ, ΕΤΠΑ και Ταμείο Συνοχής, μέσω συνδυασμένων επενδύσεων από διαφορετικούς θεματικούς στόχους ενός ή περισσοτέρων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Το εγκεκριμένο ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020 παρέχει τη δυνατότητα σχεδιασμού και υλοποίησης πολιτικών «ολοκληρωμένης προσέγγισης» επί διαφόρων τύπων χωρικών ενοτήτων, όπως:

  • αστικές περιοχές, παράκτια ζώνη, ορεινές περιοχές/ενδοχώρα, σε συνδυασμό με το παραγωγικό τους πρότυπο
  • περιοχές που επιβαρύνονται από ιδιαίτερα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά που εγκυμονούν κινδύνους

Έγγραφα
4η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020 4η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020 ( pdf 581KB )
Ομάδας Συντονισμού και Καθοδήγησης της Διαβούλευσης Δήμου Κέρκυρας Ομάδας Συντονισμού και Καθοδήγησης της Διαβούλευσης Δήμου Κέρκυρας ( pdf 191KB )
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ «ΟΣΧΑ» ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ «ΟΣΧΑ» ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ( pdf 656KB )
Εισήγηση 1ης συνάντησης ΟΧΕ Πόλης Κέρκυρας 7/12/2016 Εισήγηση 1ης συνάντησης ΟΧΕ Πόλης Κέρκυρας 7/12/2016 ( pdf 560KB )
Απόφαση Δημάρχου περι γραμματειακής υποστήριξης Ομάδας Συντονισμού και Καθοδήγησης της Διαβούλευσης Απόφαση Δημάρχου περι γραμματειακής υποστήριξης Ομάδας Συντονισμού και Καθοδήγησης της Διαβούλευσης ( pdf 694KB )
ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΧΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΧΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ( pdf 679KB )
ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΟΧΕ ΕΣΠΑ 2014-2020
Η πρώτη συνάντηση των θεματικών Ομάδων Εργασίας της ΟΧΕ ( 22/02/2017 )
Πραγματοποιήθηκε χθες, στο φουαγιέ του Δημοτικού Θεάτρου, η πρώτη συνάντηση των θεματικών Ομάδων Εργασίας που έχουν συγκροτηθεί στο πλαίσιο εκπόνησης της Ολοκληρωμένης Στρατηγικής Χωρικής Ανάπτυξης (ΟΣΧΑ) του Δήμου Κέρκυρας, μέσω του «εργαλείου» της  Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) .

Πρόκειται για τις  θεματικές  ομάδες:
•     Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας, με συντονιστή τον πρόεδρο της Επιστημονικής Εταιρείας Τουρισμού Κέρκυρας Κώστα Τσουμάνη
•    Αξιοποίησης Υποδομών Πολιτισμού και Διαχείρισης Πολιτισμικού Κεφαλαίου, με συντονίστρια την καθηγήτρια του Ιονίου Πανεπιστημίου Μιράντα Καλδή  και
•    Αστικής Αναζωογόνησης και Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, με συντονιστή τον πρόεδρο του ΤΕΕ Νίκο Τρίαντο
Στις συναντήσεις, που χαιρέτησε ο Δήμαρχος Κώστας Νικολούζος ο οποίος τόνισε τη σπουδαιότητα  αξιοποίησης του συγκεκριμένου «εργαλείου»,   έγινε ενημέρωση για τους   στόχους και το περιεχόμενο της   ΟΧΕ, τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα της διαβούλευσης καθώς και το ρόλο των θεματικών ομάδων. Την ενημέρωση έκανε  ο τεχνικός σύμβουλος της  Διαχειριστικής Αρχής Δημήτρης Μπιμπίκος, ενώ παρόντες ήταν ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Βασίλης Καββαδίας και  τα μέλη της «Ομάδας Συντονισμού και Καθοδήγησης» του Δήμου Κέρκυρας.

Υπενθυμίζεται ότι στόχο  της διαβούλευσης αποτελεί η ΣΥΝ -διαμόρφωση ενός «Ολοκληρωμένου Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης» (ΟΣΧΑ) με επίκεντρο την ευρύτερη περιοχή της Πόλης της Κέρκυρας, η εξειδίκευσή του σε επιχειρησιακό επίπεδο, με αξιοποίηση του «εργαλείου» της «Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης» (Ο.Χ.Ε.) και η συγκρότηση της «Εταιρικής Σχέσης», η οποία θα υποστηρίξει τη διαβούλευση, ενώ κατά την ενεργοποίηση της Ο.Χ.Ε. θα αποκτήσει τη μορφή ενός συνεκτικού, αντιπροσωπευτικού και ευέλικτου «Μηχανισμού» Διακυβέρνησης» της Ο.Χ.Ε.
Συνεχίζοντας της διαδικασία της διαβούλευσης,  τα μέλη των Θεματικών Ομάδων θα συναντηθούν πάλι την επόμενη εβδομάδα.

Επιστροφή


 
Αντικείμενο Διαβούλευσης
ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ/ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ (ΟΣΧΑ) ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ . [εδώ]
Έναρξη
17/7/2017
Λήξη
26/7/2017
Αποστολή παρατηρήσεων
(μόνο επώνυμες γίνονται δεκτές με στοιχεία επικοινωνίας).
Αποστολή με email: oxe-kerkyras@corfu.gov.gr     Μέσω FAX : 26613 64 644