Στην παρούσα θεματική ενότητα,  μπορείτε να ενημερωθείτε για την αξιοποίηση Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) στο Δήμο Κέρκυρας, για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) της πόλης της Κέρκυρας.


Οι Ολοκληρωμένες Δράσεις Χωρικής Ανάπτυξης επιτρέπουν το σχεδιασμό και την εφαρμογή «ολοκληρωμένων» αναπτυξιακών στρατηγικών επί συγκεκριμένων χωρικών ενοτήτων. Οι χωρικές ενότητες/περιοχές είτε παρουσιάζουν συγκεκριμένα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν με συνολικό τρόπο, είτε διακρίνονται από σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν και να μεγιστοποιηθούν με βάση ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο.

Οι «Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις» (ΟΧΕ) αποτελούν ένα από τα εργαλεία για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των παραπάνω ολοκληρωμένων χωρικών στρατηγικών και μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα Ταμεία ΕΚΤ, ΕΤΠΑ και Ταμείο Συνοχής, μέσω συνδυασμένων επενδύσεων από διαφορετικούς θεματικούς στόχους ενός ή περισσοτέρων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Το εγκεκριμένο ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020 παρέχει τη δυνατότητα σχεδιασμού και υλοποίησης πολιτικών «ολοκληρωμένης προσέγγισης» επί διαφόρων τύπων χωρικών ενοτήτων, όπως:

  • αστικές περιοχές, παράκτια ζώνη, ορεινές περιοχές/ενδοχώρα, σε συνδυασμό με το παραγωγικό τους πρότυπο
  • περιοχές που επιβαρύνονται από ιδιαίτερα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά που εγκυμονούν κινδύνους

Έγγραφα
4η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020 4η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020 ( pdf 581KB )
Ομάδας Συντονισμού και Καθοδήγησης της Διαβούλευσης Δήμου Κέρκυρας Ομάδας Συντονισμού και Καθοδήγησης της Διαβούλευσης Δήμου Κέρκυρας ( pdf 191KB )
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ «ΟΣΧΑ» ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ «ΟΣΧΑ» ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ( pdf 656KB )
Εισήγηση 1ης συνάντησης ΟΧΕ Πόλης Κέρκυρας 7/12/2016 Εισήγηση 1ης συνάντησης ΟΧΕ Πόλης Κέρκυρας 7/12/2016 ( pdf 560KB )
Απόφαση Δημάρχου περι γραμματειακής υποστήριξης Ομάδας Συντονισμού και Καθοδήγησης της Διαβούλευσης Απόφαση Δημάρχου περι γραμματειακής υποστήριξης Ομάδας Συντονισμού και Καθοδήγησης της Διαβούλευσης ( pdf 694KB )
ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΧΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΧΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ( pdf 679KB )
ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΟΧΕ ΕΣΠΑ 2014-2020
Συναντήσεις εργασίας για την Ο.Χ.Ε.
Συναντήσεις εργασίας για την Ο.Χ.Ε. ( 27/03/2017 )
Δυο συναντήσεις εργασίας πραγματοποιήθηκαν την περασμένη Πέμπτη και Παρασκευή, 23 και 24 Μαρτίου, στο Δημαρχείο, στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση πόλης Κέρκυρας, στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης (ΟΣΧΑ).
Στις συναντήσεις αυτές συμμετείχαν ο Δήμαρχος  Κώστας Νικολούζος, ο αντιδήμαρχος Βασίλης Καββαδίας, ο τεχνικός σύμβουλος της Διαχειριστικής Αρχής, Δημήτρης Μπιμπίκος, η  Ομάδα Καθοδήγησης του Δήμου, οι συντονιστές των τριών θεματικών Ομάδων και, τη δεύτερη ημέρα,  εκπρόσωποι της Διαχειριστικής Αρχής  του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014 - 2020.

Οι «Θεματικές Ομάδες» (Θ.Ο.) που έχουν συγκροτηθεί  στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την προετοιμασία  ΟΣΧΑ με επίκεντρο την ευρύτερη περιοχή της Πόλης της Κέρκυρας συμπλήρωσαν ήδη πέντε εβδομάδες διαβούλευσης στις οποίες πραγματοποιήθηκαν 14 συναντήσεις, ενώ έχουν λάβει χώρα τεχνικές συναντήσεις των Συντονιστών των Θ.Ο. με την Ομάδα Καθοδήγησης του Δήμου.
Υπενθυμίζεται πως οι Θεματικές Ομάδες που έχουν συγκροτηθεί είναι:
1.    Θεματική Ομάδα Α: Στρατηγική και Δράσεις του αστικού λειτουργικού τομέα που αφορά στον  Τουρισμό και στην Επιχειρηματικότητα.
2.    Θεματική Ομάδα Β: Στρατηγική και Δράσεις του αστικού λειτουργικού τομέα που αφορά στην  ανάδειξη και αξιοποίηση υποδομών του Πολιτισμού και της διαχείρισης του Πολιτισμικού Κεφαλαίου.
3.    Θεματική Ομάδα Γ: Στρατηγική και Δράσεις του αστικού λειτουργικού     
τομέα που αφορά στην  Αστική Αναζωογόνηση και στη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα.
Οι προτάσεις των Φορέων που συμμετέχουν στις Θ.Ο., με την υποστήριξη της «Ομάδας Συντονισμού» του Δήμου, έχουν αναρτηθεί σε google-drives που είναι προσβάσιμα από όλες τις Θ.Ο. Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα ανακοινωθούν δημόσια.
Στις συναντήσεις αυτές οι Συντονιστές των Θ.Ο. έκαναν έναν πρώτο απολογισμό των δραστηριοτήτων κάθε Θ.Ο., ενώ τέθηκαν «οριζόντια» ζητήματα που απασχολούν το αντικείμενο όλων των Θ.Ο., όπως η δημιουργική και πολιτιστική οικονομία, η «έξυπνη» διαχείριση των αστικών πόρων (smart cities) και η «έξυπνη» διαχείριση των ροών επισκεψιμότητας στην Πόλη της Κέρκυρας.
Τέθηκε επίσης το χρονοδιάγραμμα και τα επόμενα «βήματα» των Θ.Ο., ώστε στα τέλη Απριλίου να έχει ολοκληρωθεί η αποσαφήνιση της στρατηγικής του «Ολοκληρωμένου Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης»  της Πόλης της Κέρκυρας και να προχωρήσει η εξειδίκευσή του σε επιχειρησιακό επίπεδο (Σχέδιο Δράσης), με αξιοποίηση του «εργαλείου» της «Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης» (Ο.Χ.Ε.).
Η Ο.Χ.Ε. θα ενσωματώσει  το «αίτημα» χρηματοδότησης του Δήμου Κέρκυρας τόσο προς το ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020, όσο και προς άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020. Παράλληλα, εξετάζονται πρόσθετες μορφές χρηματοδότησης μέσω ΣΔΙΤ και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων, με κατεύθυνση την «αναγέννηση» κρίσιμων και εμβληματικών πολιτιστικών υποδομών της Πόλης, καθώς  και ευρύτερα της Κέρκυρας.  
Στην Ο.Χ.Ε. εντάσσεται η συγκρότηση μόνιμης «Εταιρικής Σχέσης», η οποία ως μετεξέλιξη των Θεματικών Ομάδων, θα αποκτήσει τη μορφή ενός συνεκτικού, αντιπροσωπευτικού, «ανοιχτού» και ευέλικτου «Μηχανισμού» Διακυβέρνησης» της Ο.Χ.Ε., η μορφή του οποίου θα συζητηθεί επίσης κατά τη διαδικασία της διαβούλευσης.
Όσον αφορά στη διαδικασία της διαβούλευσης, τις προσεχείς ημέρες   αναμένονται τα πρώτα συμπεράσματα και στη συνέχεια  η διαμόρφωση της στρατηγικής.

Επιστροφή


 
Αντικείμενο Διαβούλευσης
ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ/ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ (ΟΣΧΑ) ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ . [εδώ]
Έναρξη
17/7/2017
Λήξη
26/7/2017
Αποστολή παρατηρήσεων
(μόνο επώνυμες γίνονται δεκτές με στοιχεία επικοινωνίας).
Αποστολή με email: oxe-kerkyras@corfu.gov.gr     Μέσω FAX : 26613 64 644