Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κέρκυρας με παράρτημα Ρομά
Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κέρκυρας με παράρτημα Ρομά υποστηρίζει το Δήμο μας στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και αποτελεί ένα τοπικό σημείο αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών του Δήμου Κέρκυρας με όλους τους φορείς, υπηρεσίες και προγράμματα που του παρέχουν κοινωνική φροντίδα οποιασδήποτε μορφής, σε επίπεδο Δήμου, Περιφέρειας ή επικράτειας.
Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κέρκυρας με παράρτημα Ρομά εξυπηρετεί πολίτες που κατοικούν στην Κέρκυρα, και κατά προτεραιότητα, τους ωφελούμενους του Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», καθώς και άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, άνεργοι/ες, παιδιά και άτομα που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, μετανάστες, δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, αιτούντες άσυλο, ΑμεΑ, ΡΟΜΑ και γενικότερα ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κέρκυρας με παράρτημα Ρομά δραστηριοποιείται στα εξής πεδία:

Α. Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών

Πληροφόρηση ή/και παραπομπή των πολιτών στα προγράμματα πρόνοιας και  κοινωνικής ένταξης όπως το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, κοινωνικές δομές, υπηρεσίες κλπ

Β. Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές

Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε άλλες δομές και υπηρεσίες που παρέχονται στα γεωγραφικά όρια της περιοχής λειτουργίας του «Κέντρου Κοινότητας», π.χ. Κοινωνικοί Ξενώνες Αστέγων, Ξενώνες Κακοποιημένων Γυναικών και θυμάτων διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων, Κοινωνικά Φροντιστήρια, Δομές Ψυχικής Υγείας, Δομές για ΑμεΑ, Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί, Προγράμματα για Ηλικιωμένους, Προγράμματα για Ρομά, Προγράμματα για Μετανάστες κλπ.

Γ. Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.

Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για την ένταξη στην αγορά εργασίας, υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού, παροχή συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε παιδιά, ενήλικες και οικογένειες , ανάπτυξη δράσεων δημιουργικής απασχόλησης και μαθησιακής στήριξης παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, διοργάνωση εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, επικοινωνιακό και κοινωνικό περιεχόμενο, κλπ.

Δ. Παράρτημα Ρομά

Το Παράρτημα Ρομά έχει ως στόχο να παρέχει πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες, οι οποίες έχουν σχέση με τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ομάδα-στόχος με σκοπό την αναβάθμιση του βιοτικού τους επιπέδου, την πλήρη κοινωνική τους ενσωμάτωση και την μαθησιακή στήριξη και εξάλειψη της σχολικής διαρροής.

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κέρκυρας λειτουργεί επί της Στ.Δεσύλλα αρ.6 – Κέρκυρα, Τ.Κ. 49100 καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα από Δευτέρα έως Παρασκευή, επί οκταώρου βάσεως και συγκεκριμένα, από τις 8.00 π.μ. – 4.00 μ.μ., τηλέφωνο επικοινωνίας 2661045923.


Το Παράρτημα Ρομά λειτουργεί στην περιοχή Λιβάδι Ρόπα της Δ.Ε.Παρελίων του Δήμου Κέρκυρας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα από Δευτέρα έως Παρασκευή, επί οκταώρου βάσεως και συγκεκριμένα, από τις 8.00 π.μ. – 4.00 μ.μ., τηλέφωνο επικοινωνίας 2661033100.


Το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά του Δήμου Κέρκυρας συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στον Άξονα Προτεραιότητας “Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων” και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ιόνια Νησιά 2014-2020”.