Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Κέρκυρας
ΣΕΛΙΔΑ ΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Ταχ. Διεύθυνση:     - Τ.Κ. 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ
Τηλέφωνα   26610 42362
Fax:   26610 44110
e-mail:  
Ιστοσελίδα :    http://www.deya-ker.gr/
Ιστοσελίδα Δι@υγεια:    http://et.diavgeia.gov.gr/f/deyaker
Σκοπός .


Χρήσιμα τηλέφωνα
 

Βλάβες/Υδρευσης-Αποχέτευσης   2661039516  & 2661045175 (όλες τις ημέρες και ώρες )

Γ. Διευθυντής
2661043719
Γραμματεία 2661042362
Διοικ. Οικ. Υπηρεσία 2661024483
Τεχνική Υπηρεσία 2661042363
Τμήμα Καταναλωτών - Νέες Συνδέσεις 2661024143
Προϊστ. Τμήματος Καταναλωτών 2661040266
Κεντρικό Ταμείο 2661048893
Τμήμα Προμηθειών 2661046362
Φαξ 2661044110


Νομικά Στοιχεία
ΦΕΚ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
2018-2019

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Πρόεδρος - ΦΑΪΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Αντιπρόεδρος - ΜΑΣΤΟΡΑ ΘΕΟΝΥΜΦΗ –ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Μέλος - ΑΛΑΜΑΝΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Αιρετό Μέλος)

Μέλος - ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αιρετό Μέλος)

Μέλος - ΡΙΓΓΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (Αιρετό Μέλος)

Μέλος - ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Αιρετό Μέλος)

Μέλος - ΛΑΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ  (Αιρετό Μέλος)

Μέλος - ΒΡΑΝΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (Δημότης)

Μέλος - ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (Δημότης)
10
Μέλος - ΕΡΙΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Εκπρόσωπος Εργαζομένων)
11
Μέλος - ΠΟΛΥΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Εκπρόσωπος ΤΕΕ)
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Αν. Μέλος

Αν. Μέλος

Αν. Μέλος

Αν. Μέλος

Αν. Μέλος

Αν. Μέλος

Αν. Μέλος

Αν. Μέλος

Αν. Μέλος
10
Αν. Μέλος
11
Αν. Μέλος

Πίσω Επάνω