Δημοτικό Περιφερειακού Θεάτρου Κέρκυρας
ΣΕΛΙΔΑ ΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Ταχ. Διεύθυνση: Γ. Θεοτόκη 68 - Τ.Κ. 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ
Τηλέφωνα 26610 40136
Fax: 26610-40156
e-mail: dipethek@otenet.gr
Ιστοσελίδα: www.dipethekerkyras.gr
Δι@υγεια: et.diavgeia.gov.gr/f/dipethekerkyras


Σύμφωνα με την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Αρ. Φύλλου 413,21 Μαΐου 1997,Τέυχος Β’ συστήνεται στον Δήμο Κερκυραίων Δημοτική Επιχείρηση με την επωνυμία «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κέρκυρας» (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ) ως ίδιο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου το οποίο διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 277 εως 284 και 287,291, και 304 του Π. Δ. 410/95.

Έδρα της Επιχείρησης είναι η πόλη της Κέρκυρας.

Σκοπός.  Η επιχείρηση λειτουργεί ως εντολοδόχος του Δήμου Κερκυραίων στα πλαίσια της εξυπηρέτησης των σκοπών της σύστασής της :

 1. Προβολή και διάδοση του θεάτρου, η παροχή δυνατότητας στους νέους δημιουργούς να αναπτύξουν τις δραστηριότητες τους γύρω από την θεατρική τέχνη
 2. Η παραγωγή και οργάνωση θεατρικών παραστάσεων
 3. Η ουσιαστική πολιτιστική αποκέντρωση στο χώρο της θεατρικής τέχνης
 4. Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων που έχουν σκοπό την πραγματοποίηση εσόδων.
 5. Η ολοκληρωμένη και κατά το δυνατόν πιο ουσιαστική θεατρική ανάπτυξη της Κέρκυρας.
 6. Η συνεισφορά στον τομέα της απασχόλησης των ηθοποιών, τεχνικών και άλλων καλλιτεχνών και η συμμετοχή τους σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, καθώς επίσης και η βελτίωση της παρεχόμενης θεατρικής και γενικότερα καλλιτεχνικής Παιδείας σ’ όλα τα επίπεδα.
 7. Η θεατρική ανάπτυξη της πόλης της Κέρκυρας και γενικότερα της ευρύτερης Περιοχής της νήσου Κέρκυρας.
 8. Η ενεργοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής ώστε να συμμετέχουν στις διαδικασίες για την θεατρική και γενικότερα πολιτιστική ανάπτυξη και τόνωση της καλλιτεχνικής ζωής.

Ύστερα από μετατροπή του παραπάνω νόμου δημοσιεύθηκε ο 2469/Β’/4-12-2008 ο οποίος δίνει την επωνυμία «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κέρκυρας, Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κερκυραίων (ΔΗ. ΠΕ.ΘΕ.- Κ.Ε.Δ.Κ)», ως ίδιο Νομικό Πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 254 εως 264 του ν. 3463/2006.

    Η οργάνωση, προβολή και διάδοση της θεατρικής παιδείας, η παροχή δυνατότητας στους νέους δημιουργούς και καλλιτέχνες να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους γύρω από την θεατρική τέχνη και να εκφράσουν τις καλλιτεχνικές τους ανησυχίες, ως μέσων για την πολιτιστική ανάπτυξη, τη διασφάλιση της γνήσιας πολιτιστικής μας ταυτότητας και των χαρακτηριστικών ιδιωμάτων της ευρύτερης περιοχής.

 1. Η παραγωγή και οργάνωση θεατρικών παραστάσεων
 2. Η συστηματική και ουσιαστική πολιτιστική αποκέντρωση στο χώρο της θεατρικής τέχνης και η ενίσχυση της τοπικής καλλιτεχνικής ζωής, με την ανάπτυξη της συνεργασίας με μαζικούς πολιτιστικούς φορείς, ερασιτεχνικά συγκροτήματα και την εκπαιδευτική κοινότητα, την μεταφορά τεχνογνωσίας, την πραγματοποίηση παραστάσεων, παράπλευρων εκδηλώσεων ή και συμπαραγωγών σε όλο το Νομό. Αντίστοιχα τη συνεργασία με άλλες καλλιτεχνικές δυνάμεις της Περιφέρειας, του κέντρου ή και του εξωτερικού με στόχο την εισροή και την ανταλλαγή εμπειριών, απόψεων και κοινής δράσης.
 3. Η συνεισφορά στον τομέα της απασχόλησης των ηθοποιών, τεχνικών και άλλων καλλιτεχνών και η συμμετοχή τους σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, καθώς επίσης και η βελτίωση της παρεχόμενης θεατρικής και γενικότερα καλλιτεχνικής παιδείας σε όλα τα επίπεδα.
 4. Η ενεργοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής ώστε να συμμετέχουν στις διαδικασίες για την θεατρική και γενικότερα πολιτιστική ανάπτυξη και την τόνωση της καλλιτεχνικής ζωής.
 5. Στα πλαίσια της διευκόλυνσης του κύριου έργου, τα δημιουργίας καταλληλότερων συνθηκών προσέλκυσης του κοινού ή διευκόλυνσης των συντελεστών των παραγωγών του Θεάτρου, μπορεί να δημιουργεί και εκμεταλλεύεται κυλικεία στους χώρους στους οποίους θα δίνει παραστάσεις το ίδιο ή άλλοι θίασοι, ή άλλα Περιφερειακά Θέατρα, τα οποία θα μετακαλεί , να προωθεί μπροσούρες, προγράμματα, διαφημιστικό ή αναμνηστικό υλικό.
 6. Η διάρκεια της επιχείρησης είναι πενήντα (50) χρόνια από την δημοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και έδρα της επιχείρησης ορίζεται η έδρα του Δήμου Κερκυραίων Νομού Κέρκυρας.

Νομικά Στοιχεία
ΦΕΚ Σύστασης Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ:   413/B/1997
ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ:   2469/Β/2008

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
2018 - 2019

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ
Πρόεδρος
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΑΠΕΡΓΗΣ
Αντιπρόεδρος
3  ΜΗΝΑΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΡΑΠΤΗΣ
Αιρετό Μέλος
4  ΜΕΡΟΠΗ ΥΔΡΑΙΟΥ
Αιρετό Μέλος
5  ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΤΣΙΡΙΔΟΥ
Αιρετό Μέλος
6  ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΝΤΟΣ
Αιρετό Μέλος
7  ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΠΟΥΧΑΓΙΑΡ
Αιρετό Μέλος

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:  ΠΕΤΡΟΣ ΓΑΛΛΙΑΣΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Σύμφωνα με το Πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας στις 15-2-2011 το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κέρκυρας (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ) ορίζεται ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Σπυρίδων Σαμοϊλης
Πρόεδρος- Λαϊκό Μέλος
Όλγα Καποδίστρια
Αντιπρόεδρος-Αιρετό Μέλος
3  Βασίλειος Μαγούλας
Αιρετό Μέλος
4  Ιωάννης Δάφνης
Λαϊκό Μέλος
5  Βαρβάρα Βλάσση
Αιρετό Μέλος
6  Χρυσούλα Τόμπρου
Λαϊκό Μέλος
7  Μαγδαληνή Σγουρού
Λαϊκό Μέλος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1  Αναστάσιος Μοναστηριώτης
Αιρετό Μέλος
2  Χρήστος Βλάσσης
Αιρετό Μέλος
3  Κωνσταντίνος Ραράκος
Λαϊκό Μέλος
4  Σπυριδούλα Γιάννου- Ζερβοπούλου
Λαϊκό Μέλος
5  Παναγιώτης Βλάχος
Λαϊκό Μέλος
6  Διαμαντίνα Βασιλάκη
Αιρετό Μέλος
7  Ρόζα Πουλημένου
Λαϊκό Μέλος

Πίσω Επάνω