Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας
ΣΕΛΙΔΑ ΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Ταχ. Διεύθυνση:   Καλοχαιρέτου 3  (ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΣΤΟΝ) - Τ.Κ. 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ
Τηλέφωνα   26610 81873 & 26610 22989
Fax:   2661081874
e-mail:   okppdk@gmail.com
Ιστοσελίδα :   -
Ιστοσελίδα Δι@υγεια:   http://sites.diavgeia.gov.gr/okppdk


ΔΡΑΣΕΙΣ: ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, Κ.Η.Φ.Η., Κ.Α.Π.Η. , Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕΑ

Με βάση το ΦΕΚ σύστασης 1565/27-6-2011 ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας είναι ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με σκοπό:

Α. Στον τομέα κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης:

1. Η εφαρμογή προγράμματος εξωϊδρυματικής προστασίας ηλικιωμένων, η παροχή ιατροκοινωνικής προστασίας στα ηλικιωμένα άτομα της περιοχής, μέσα από οργανωμένες δομές, όπως τα Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων, ώστε αυτά να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου

2. Η δημιουργία και λειτουργία Παιδικών Σταθμών, Βρεφονηπιακών Σταθμών, Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης, Μονάδων προστασίας ηλικιωμένων, και ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων, Προγραμμάτων Βοηθείας στο Σπίτι και γενικά η λήψη μέτρων και ενεργών πολιτικών που συμβάλλουν στην κοινωνική συνοχή, στην αλληλεγγύη και την κοινωνική προστασία. Οι δομές αυτές μπορεί να είναι και συγχρηματοδοτούμενες από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους και να λειτουργούν με τους όρους και τις προϋποθέσεις των προγραμμάτων χρηματοδότησης.

3. Η αγωγή Υγείας των κατοίκων, η δημιουργία και λειτουργία Τραπεζών αίματος, η ενημέρωση των νέων, η υποστήριξη και η διενέργεια προγραμμάτων ψυχολογικής στήριξης, συμβουλευτικής γυναικών κέντρων πρόληψης εξαρτησιογόνων ουσιών.

4. Η διαφώτιση των ειδικών φορέων σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων, η έρευνα σχετικών θεμάτων με τους ηλικιωμένους.

5. Η Ευαισθητοποίηση, ενημέρωση των γονέων σε θέματα αγωγής, ψυχολογίας και σχέσεων με τα παιδιά τους, η προσφορά αρωγής, κατόπιν αιτήματος, στην οικογένεια για αντιμετώπιση τυχόν κοινωνικών προβλημάτων τους.

6. Η συνέχιση μέχρι την ολοκλήρωσή τους, των ήδη υλοποιούμενων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και των άλλων δράσεων στα οποία υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος των υπό λύση κοινωφελών επιχειρήσεων που λειτουργούσαν στα όρια του Δήμου Κέρκυρας.

Β. Στον τομέα παιδείας:

1. Η ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών.

2. Η ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών με ειδικές ανάγκες.

3. Η δημιουργία σχολών μουσικής παιδείας σε συνεργασία με το αντίστοιχο τμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου και λειτουργία αυτών.

4. Η ίδρυση και λειτουργία Δημοτικών Βιβλιοθηκών.

5. Η προώθηση πνευματικών και επιμορφωτικών δραστηριοτήτων σε συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα του Δήμου Κέρκυρας και του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Γ. Για την προώθηση των σκοπών του το Νομικό Πρόσωπο μπορεί να αναπτύσσει συνεργασίες, να συμμετέχει σε εθνικά ή διεθνικά προγράμματα, συγχρηματοδοτούμενα ή μη, να συντονίζει και να συνδιοργανώνει δραστηριότητες με άλλους φορείς, από την Ελλάδα και το εξωτερικό με επιπλέον στόχο την απόκτηση και βελτίωση των εμπειριών από την εξέλιξη των τεχνών και της επιστήμης και την διάχυση των αποτελεσμάτων στη τοπική κοινωνία.

Με βάση το απόσπασμα του πρακτικού συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο συντάχθηκε στις 8 Αυγούστου 2011 έπειτα από την λήξη της συνεδριάσεως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι:

Νομικά Στοιχεία
ΦΕΚ Σύστασης:   Β' 1565/27-6-2011
ΦΕΚ ΟΕΥ:   Β' 3254/6-12-2012ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
2018-2019

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΚΑΖΙΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Πρόεδρος
ΚΩΤΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
Αντιπρόεδρος
3  ΜΠΑΛΑΤΣΙΝΟΥ ΛΟΥΚΙΑ
Αιρετό Μέλος
4  ΛΑΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ
Αιρετό Μέλος
5  ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Αιρετό Μέλος
6  ΘΕΟΧΑΡΗΣ –ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ
Αιρετό Μέλος
7  ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Δημότης
8  ΤΣΙΡΙΔΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ
Δημότης
9  ΝΙΚΟΠΑΣΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Δημότης
10 ΔΙΑΜΑΝΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ
Δημότης
11 ΒΡΑΧΛΙΩΤΗ ΙΛΙΑΝΑ
Εκπρόσωπος εργαζομένων


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
2011-2012

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Μιχαλάκη Χριστίνα
Πρόεδρος
Αργυρός Σπυρίδων
Αντιπρόεδρος
3  Πηλός Γεώργιος
Μέλος
4  Καρδαμίτσης Αλέξανδρος
Μέλος
5  Γαρνέλη Μαρίνα
Μέλος
6  Αργυροκαστρίτη Μαρία
Μέλος
7  Ανδριώτη Σπυριδούλα
Μέλος
8  Λαβράνος Δημήτριος
Μέλος
9  Ρουβάς Σπυρίδων
Μέλος
10 Μάστορας Θεοχάρης - Μαρίνος
Μέλος
11 Ανδριώτη Αναστασία
Εκπρόσωπος εργαζομένων
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1  Πανδής Σπυρίδων
Αν. Μέλος
2  Καποδίστρια Όλγα
Αν. Μέλος
3  Λινάρδου Κων/να
Αν. Μέλος
4  Παπαδόπουλος Γεώργιος
Αν. Μέλος
5  Αγάθος Σπυρίδων
Αν. Μέλος
6  Παχή Αλεξάνδρα
Αν. Μέλος
7  Γουναρόπουλος Γεώργιος
Αν. Μέλος
8  Μάνεση Αναστασία
Αν. Μέλος
9  Μιχαλά Ιωάννα
Αν. Μέλος
10 Σαμοϊλης Στέφανος
Αν. Μέλος
11 Χριστοδούλου Ευάγγελος
Εκπρόσωπος εργαζομένων

Πίσω Επάνω