Πρόσφατες Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
Περί έγκρισης Πρακτικού και ανάδειξης προσωρινού μειοδότη του ανοικτού μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση των εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ», προϋπολογισμού 580.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%).
Θέμα: Περί έγκρισης Πρακτικού και ανάδειξης προσωρινού μειοδότη του ανοικτού μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση των εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ», προϋπολογισμού 580.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%).
Ημ/νια: 13/06/2019 15:19:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΔΑ: Ω2ΚΛΩΕΑ-Ζ53
Το σύνολο των αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κερκύρας είναι προσβάσιμο και μέσα από τον ιστότοπο του προγράμματος Δι@υγεια και μπορείτε να τις αναζητήσετε κάνοντας κλικ εδώ.

Για διευκόλυνση σας, προτείνεται η χρήση των υπαρχόντων φίλτρων.