Πρόσφατες Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
Περί αναμόρφωσης δημοτικού προυπολογισμού οικ. έτους 2019.
Θέμα: Περί αναμόρφωσης δημοτικού προυπολογισμού οικ. έτους 2019.
Ημ/νια: 17/05/2019 14:10:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΩΗΩΕΑ-ΘΧ5
Το σύνολο των αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κερκύρας είναι προσβάσιμο και μέσα από τον ιστότοπο του προγράμματος Δι@υγεια και μπορείτε να τις αναζητήσετε κάνοντας κλικ εδώ.

Για διευκόλυνση σας, προτείνεται η χρήση των υπαρχόντων φίλτρων.