Πρόσφατες Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
Περί έγκρισης 2ου Πρακτικού και κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην: «Αποκομιδή απορριμμάτων ΔΕ Αχιλλείων, Παρελίων, Παλαιοκαστριτών, Φαιάκων(έως 20% του αντίστοιχου ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων)»
Θέμα: Περί έγκρισης 2ου Πρακτικού και κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην: «Αποκομιδή απορριμμάτων ΔΕ Αχιλλείων, Παρελίων, Παλαιοκαστριτών, Φαιάκων(έως 20% του αντίστοιχου ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων)»
Ημ/νια: 22/05/2019 13:05:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΔΑ: 61Ν4ΩΕΑ-ΒΤΑ
Το σύνολο των αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κερκύρας είναι προσβάσιμο και μέσα από τον ιστότοπο του προγράμματος Δι@υγεια και μπορείτε να τις αναζητήσετε κάνοντας κλικ εδώ.

Για διευκόλυνση σας, προτείνεται η χρήση των υπαρχόντων φίλτρων.