Πρόσφατες Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κέρκυρας έτους 2019.(πρώτη αποκατάσταση ΔΕ Μελιτειέων).
Θέμα: Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κέρκυρας έτους 2019.(πρώτη αποκατάσταση ΔΕ Μελιτειέων).
Ημ/νια: 19/06/2019 11:28:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΚΜΩΕΑ-ΙΝΠ
Το σύνολο των αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κερκύρας είναι προσβάσιμο και μέσα από τον ιστότοπο του προγράμματος Δι@υγεια και μπορείτε να τις αναζητήσετε κάνοντας κλικ εδώ.

Για διευκόλυνση σας, προτείνεται η χρήση των υπαρχόντων φίλτρων.