Πρόσφατες Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κέρκυρας έτους 2019.(πρώτη αποκατάσταση ΔΕ Κασσωπαίων).
Θέμα: Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κέρκυρας έτους 2019.(πρώτη αποκατάσταση ΔΕ Κασσωπαίων).
Ημ/νια: 22/05/2019 10:23:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΔΑ: ΩΛΦ0ΩΕΑ-6Μ7
Το σύνολο των αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κερκύρας είναι προσβάσιμο και μέσα από τον ιστότοπο του προγράμματος Δι@υγεια και μπορείτε να τις αναζητήσετε κάνοντας κλικ εδώ.

Για διευκόλυνση σας, προτείνεται η χρήση των υπαρχόντων φίλτρων.