Πρόσφατες Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
Περί κατάρτισης των όρων διακήρυξης της παροχής υπηρεσιών: «Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικών των οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου Κέρκυρας έτους 2019».
Θέμα: Περί κατάρτισης των όρων διακήρυξης της παροχής υπηρεσιών: «Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικών των οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου Κέρκυρας έτους 2019».
Ημ/νια: 15/05/2019 13:24:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΔΑ: 68Η4ΩΕΑ-ΤΛ0
Το σύνολο των αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κερκύρας είναι προσβάσιμο και μέσα από τον ιστότοπο του προγράμματος Δι@υγεια και μπορείτε να τις αναζητήσετε κάνοντας κλικ εδώ.

Για διευκόλυνση σας, προτείνεται η χρήση των υπαρχόντων φίλτρων.