Πρόσφατες Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
Περί έγκρισης Πρακτικού και κατακύρωσης του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΑΝΔΡΟΤΟΙΧΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΣΙΔΑΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 20.00,00€ (με Φ.Π.Α.24%).
Θέμα: Περί έγκρισης Πρακτικού και κατακύρωσης του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΑΝΔΡΟΤΟΙΧΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΣΙΔΑΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 20.00,00€ (με Φ.Π.Α.24%).
Ημ/νια: 19/06/2019 13:27:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΔΑ: Ω85ΜΩΕΑ-ΚΤΜ
Το σύνολο των αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κερκύρας είναι προσβάσιμο και μέσα από τον ιστότοπο του προγράμματος Δι@υγεια και μπορείτε να τις αναζητήσετε κάνοντας κλικ εδώ.

Για διευκόλυνση σας, προτείνεται η χρήση των υπαρχόντων φίλτρων.