Πρόσφατες Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
Περί έγκρισης τευχών δημοπράτησης και κατάρτισης των όρων του σχεδίου διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 4ου ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ»», προϋπολογισμού μελέτης 34.997,81 ευρώ (με ΦΠΑ 24%).
Θέμα: Περί έγκρισης τευχών δημοπράτησης και κατάρτισης των όρων του σχεδίου διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 4ου ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ»», προϋπολογισμού μελέτης 34.997,81 ευρώ (με ΦΠΑ 24%).
Ημ/νια: 12/06/2019 08:54:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΔΑ: Ω3Ο9ΩΕΑ-14Ο
Το σύνολο των αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κερκύρας είναι προσβάσιμο και μέσα από τον ιστότοπο του προγράμματος Δι@υγεια και μπορείτε να τις αναζητήσετε κάνοντας κλικ εδώ.

Για διευκόλυνση σας, προτείνεται η χρήση των υπαρχόντων φίλτρων.