Πρόσφατες Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
Περί έγκρισης Πρακτικού και κατακύρωσης του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ».
Θέμα: Περί έγκρισης Πρακτικού και κατακύρωσης του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ».
Ημ/νια: 15/05/2019 13:23:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜΛΗΩΕΑ-Υ3Ι
Το σύνολο των αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κερκύρας είναι προσβάσιμο και μέσα από τον ιστότοπο του προγράμματος Δι@υγεια και μπορείτε να τις αναζητήσετε κάνοντας κλικ εδώ.

Για διευκόλυνση σας, προτείνεται η χρήση των υπαρχόντων φίλτρων.