Πρόσφατες Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
Περί έγκρισης 1ου Πρακτικού του διαγωνισμού με τίτλο: «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΕΣΠΕΡΙΩΝ, ΘΙΝΑΛΙΟΥ, ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ»
Θέμα: Περί έγκρισης 1ου Πρακτικού του διαγωνισμού με τίτλο: «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΕΣΠΕΡΙΩΝ, ΘΙΝΑΛΙΟΥ, ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ»
Ημ/νια: 19/06/2019 13:30:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΞΣΩΕΑ-ΓΚΒ
Το σύνολο των αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κερκύρας είναι προσβάσιμο και μέσα από τον ιστότοπο του προγράμματος Δι@υγεια και μπορείτε να τις αναζητήσετε κάνοντας κλικ εδώ.

Για διευκόλυνση σας, προτείνεται η χρήση των υπαρχόντων φίλτρων.