Πρόσφατες Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
Περί έγκρισης Απόφασης Δημάρχου αναφορικά με αποδοχή δωρεάν παραχώρησης λεωφορείων για περιήγηση επισκεπτών.
Θέμα: Περί έγκρισης Απόφασης Δημάρχου αναφορικά με αποδοχή δωρεάν παραχώρησης λεωφορείων για περιήγηση επισκεπτών.
Ημ/νια: 20/05/2019 15:30:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΔΑ: Ω4ΒΕΩΕΑ-Ν2Ω
Το σύνολο των αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κερκύρας είναι προσβάσιμο και μέσα από τον ιστότοπο του προγράμματος Δι@υγεια και μπορείτε να τις αναζητήσετε κάνοντας κλικ εδώ.

Για διευκόλυνση σας, προτείνεται η χρήση των υπαρχόντων φίλτρων.