Πρόσφατες Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
Περί έγκρισης εξωδικαστικής αποζημίωσης δημοτών για ατύχημα που υπέστη η ανήλικη κόρη τους.
Θέμα: Περί έγκρισης εξωδικαστικής αποζημίωσης δημοτών για ατύχημα που υπέστη η ανήλικη κόρη τους.
Ημ/νια: 15/05/2019 13:27:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΚΟΩΕΑ-2ΙΠ
Το σύνολο των αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κερκύρας είναι προσβάσιμο και μέσα από τον ιστότοπο του προγράμματος Δι@υγεια και μπορείτε να τις αναζητήσετε κάνοντας κλικ εδώ.

Για διευκόλυνση σας, προτείνεται η χρήση των υπαρχόντων φίλτρων.