ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
 

Βρέθηκαν 103 εγγραφές, εμφανίζονται από 1 έως 10.Πρώτη Προηγούμενη 12345678 Τελευταία
Τίτλος
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 2-8/7-10-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 2-8/7-10-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ: ''Έγκριση 24ης λειτουργίας και της λειτουργίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για το σύνολο του προσωπικού του Τμήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων καθώς και του Τμήματος Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων  - Μηχανημάτων της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Έργου, για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο έτους 2019''
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜΟΝ 6-271/19-04-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜΟΝ 6-271/19-04-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση της υπ’ αριθμόν 4-1/19-04-2019 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με την αποεπιβίβαση των Ε.Δ.Χ. οχημάτων (ΤΑΧΙ) στο βασικό οδικό δίκτυο στα όρια του Δήμου Κέρκυρας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4530/2018 (ΦΕΚ τ. Α’ 59) και το άρθρο 5 του Π.Δ. 243 και 244/1987 (ΦΕΚ τ. Α’ 104)
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜΟΝ 6-271/19-04-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜΟΝ 6-271/19-04-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση της υπ’ αριθμόν 4-1/19-04-2019 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με την αποεπιβίβαση των Ε.Δ.Χ. οχημάτων (ΤΑΧΙ) στο βασικό οδικό δίκτυο στα όρια του Δήμου Κέρκυρας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4530/2018 (ΦΕΚ τ. Α’ 59) και το άρθρο 5 του Π.Δ. 243 και 244/1987 (ΦΕΚ τ. Α’ 104)
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜΟΝ 6-286/19-04-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜΟΝ 6-286/19-04-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ:  Έγκριση της υπ’ αριθμόν 10-2/19-04-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας δημοτικής πλωτής εξέδρας όρμου Αγίου Σπυρίδωνα Παλαιοκαστρίτσας και επιβολής τελών χρήσης
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 5-252/08-04-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 5-252/08-04-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Οριοθέτηση μιας θέσης στάθμευσης οχήματος ΑμεΑ, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμόν 1-6/01-02-2019 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κέρκυρας
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 5-235/08-04-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 5-235/08-04-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση της υπ’ αριθμόν 8-7/29-03-2019 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας περί συμπλήρωσης Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Κέρκυρας
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 5-253/08-04-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 5-253/08-04-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: "Επικαιροποίηση άδειας χρήσης θέσεως στάθμευσης οχήματος ΑμεΑ, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμόν 1-7/01-02-2019''
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 5-254/08-04-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 5-254/08-04-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ''Επικαιροποίηση άδειας χρήσης θέσεως στάθμευσης οχήματος ΑμεΑ, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμόν 1-8/01-02-2019''
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 3-128/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 3-128/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ''Καθορισμός χώρων δημοπράτησης στο Δήμο Κέρκυρας για την παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, για την τοποθέτηση και λειτουργία ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΑΝΤΙΝΩΝ, ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ Ή ΜΗ, όπως προβλέπεται την ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636/12-5-2017/τ. Β’), σύμφωνα με τις Αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Οικονομικής Επιτροπής''
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 3-129/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 3-129/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ''Καθορισμός χώρων δημοπράτησης στο Δήμο Κέρκυρας για την παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, για την τοποθέτηση και λειτουργία ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, όπως προβλέπεται στην ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636/12-5-2017/τ. Β’), σύμφωνα με τις Αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Οικονομικής Επιτροπής''