ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Διαβάστε για τις δημοπρασίες εκμίσθωσης Δήμου Κέρκυρας

Newsletter
*

 
Παιδικοί Σταθμοί
1ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Πολ.Κωνσταντά
Τ.Κ 49100
Τηλ.: 26610 37065


2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Ν.Ζαμπέλη 3
Τ.Κ 49100
Τηλ.: 26610 24380-24326


3ος  ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Πλατυτέρα
Τ.Κ 49100
Τηλ.: 26610 25656


4ο ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Κολοκοτρώνη (φυλακές)
Τ.Κ 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 38034