Πολιτική Προστασία


Εδώ θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με θέματα πολιτικής προστασίας στο Δήμο Κέρκυρας.


To Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Δήμου Κέρκυρας  της Διεύθυνση Χωροταξίας και Περιβάλλοντος είναι αρμόδιο για τη διατύπωση εισηγήσεων σχεδιασμού και το συντονισμό δράσεων για την πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφώνστην περιοχή του Δήμου.


Οδηγίες Αυτοπροστασίας για

Ανακοινώσεις Πολιτικής Προστασίας
 

Βρέθηκαν 2 εγγραφές1
Τίτλος
22-05-2020 -  Χάρτης Επικινδυνότητας
Χάρτης επικινδυνότητας
28-07-2015 -  Ανακοίνωση : Κλιματιζόμενοι χώροι Δήμου Κέρκυρας προκειμένου να φιλοξενούνται ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.
Από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κέρκυρας ανακοινώνεται ότι  κατά τη διάρκεια καύσωνα θα παραμένουν ανοιχτοί οι παρακάτω κλιματιζόμενοι χώροι προκειμένου να φιλοξενούνται ευπαθείς ομάδες πληθυσμού


Πολιτική Προστασία Δήμου Κέρκυρας

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση:  Περιοχή Κουλίνες - Κέρκυρας

Υπεύθυνος για επικοινωνία: Μαρία Δημέγγελη

Τηλέφωνα Γραφείου: 2661047584

Fax Γραφείου: 2661047584

E-mail: polprost@otenet.grΕυρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης