Πρόσφατες Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Εξώδικη αίτηση- καταγγελία ΑΛΑΜΑΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την οποία ζητά διακοπή λειτουργίας και επιβολή κυρώσεων στο κατάστημα ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Μπαρ με Υπαίθριο χώρο, ιδιοκτησίας ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, που βρίσκεται στην περιοχή ΚΟΡΑΚΑΣ της Τοπικής Κοινότητας Πέλεκα, Δημοτικής Ενότητας Παρελίων του Δήμου Κέρκυρας, κατόπιν της υπ΄αριθμόν 1-4/01-02-2019 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) -(ΑΔΑ: 9ΦΛ1ΩΕΑ-ΑΚΥ) απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Κέρκυρας.
Θέμα: Εξώδικη αίτηση- καταγγελία ΑΛΑΜΑΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την οποία ζητά διακοπή λειτουργίας και επιβολή κυρώσεων στο κατάστημα ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Μπαρ με Υπαίθριο χώρο, ιδιοκτησίας ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, που βρίσκεται στην περιοχή ΚΟΡΑΚΑΣ της Τοπικής Κοινότητας Πέλεκα, Δημοτικής Ενότητας Παρελίων του Δήμου Κέρκυρας, κατόπιν της υπ΄αριθμόν 1-4/01-02-2019 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) -(ΑΔΑ: 9ΦΛ1ΩΕΑ-ΑΚΥ) απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Κέρκυρας.
Ημ/νια: 13/05/2019 10:24:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΔΑ: ΩΥΨΞΩΕΑ-ΓΨΙ
Το σύνολο των αποφάσεων της επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κερκύρας είναι προσβάσιμο και μέσα από τον ιστότοπο του προγράμματος Δι@υγεια και μπορείτε να τις αναζητήσετε κάνοντας κλικ εδώ.

Για διευκόλυνσή σας, προτείνεται η χρήση των υπαρχόντων φίλτρων.