Πρόσφατες Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ΣΝΑΚ- ΜΠΑΡ, ΠΑΓΚΡΑΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, της Τοπικής Κοινότητας ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ ΜΕΣΗΣ , Δ.Ε. ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ του Δήμου Κέρκυρας.
Θέμα: Χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ΣΝΑΚ- ΜΠΑΡ, ΠΑΓΚΡΑΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, της Τοπικής Κοινότητας ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ ΜΕΣΗΣ , Δ.Ε. ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ του Δήμου Κέρκυρας.
Ημ/νια: 18/06/2019 17:31:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΔΑ: 9ΠΛΤΩΕΑ-4ΥΑ
Το σύνολο των αποφάσεων της επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κερκύρας είναι προσβάσιμο και μέσα από τον ιστότοπο του προγράμματος Δι@υγεια και μπορείτε να τις αναζητήσετε κάνοντας κλικ εδώ.

Για διευκόλυνσή σας, προτείνεται η χρήση των υπαρχόντων φίλτρων.