Πρόσφατες Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ΔΗΜΕΓΓΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, στην περιοχή Παλαιοκαστρίτσα της Τοπικής Κοινότητας ΛΑΚΩΝΩΝ , Δ.Ε. ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ του Δήμου Κέρκυρας.(ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ)
Θέμα: Χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ΔΗΜΕΓΓΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, στην περιοχή Παλαιοκαστρίτσα της Τοπικής Κοινότητας ΛΑΚΩΝΩΝ , Δ.Ε. ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ του Δήμου Κέρκυρας.(ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ)
Ημ/νια: 18/06/2019 17:03:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΔΑ: 9ΞΦ3ΩΕΑ-ΓΩΖ
Το σύνολο των αποφάσεων της επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κερκύρας είναι προσβάσιμο και μέσα από τον ιστότοπο του προγράμματος Δι@υγεια και μπορείτε να τις αναζητήσετε κάνοντας κλικ εδώ.

Για διευκόλυνσή σας, προτείνεται η χρήση των υπαρχόντων φίλτρων.