Πρόσφατες Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ανάκληση της με αριθμ. 8/2016 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και σφράγισης του καταστήματος "ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ", λόγω αυθαίρετης κατασκευής ξύλινου δαπέδου.
Θέμα: Ανάκληση της με αριθμ. 8/2016 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και σφράγισης του καταστήματος "ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ", λόγω αυθαίρετης κατασκευής ξύλινου δαπέδου.
Ημ/νια: 13/05/2019 10:13:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΔΑ: Ω3ΔΛΩΕΑ-Υ6Ζ
Το σύνολο των αποφάσεων της επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κερκύρας είναι προσβάσιμο και μέσα από τον ιστότοπο του προγράμματος Δι@υγεια και μπορείτε να τις αναζητήσετε κάνοντας κλικ εδώ.

Για διευκόλυνσή σας, προτείνεται η χρήση των υπαρχόντων φίλτρων.