Πρόσφατες Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΜΠΑΡ, « KOLA ERMAL του LAKO με αγορανομικό υπεύθυνο τον ίδιο, στην περιοχή ΠΥΡΓΙ της Τοπικής Κοινότητας ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ , Δ.Ε. ΦΑΙΑΚΩΝ του Δήμου Κέρκυρας.
Θέμα: Χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΜΠΑΡ, « KOLA ERMAL του LAKO με αγορανομικό υπεύθυνο τον ίδιο, στην περιοχή ΠΥΡΓΙ της Τοπικής Κοινότητας ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ , Δ.Ε. ΦΑΙΑΚΩΝ του Δήμου Κέρκυρας.
Ημ/νια: 18/06/2019 16:34:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΔΑ: Ω14ΚΩΕΑ-ΛΛΙ
Το σύνολο των αποφάσεων της επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κερκύρας είναι προσβάσιμο και μέσα από τον ιστότοπο του προγράμματος Δι@υγεια και μπορείτε να τις αναζητήσετε κάνοντας κλικ εδώ.

Για διευκόλυνσή σας, προτείνεται η χρήση των υπαρχόντων φίλτρων.