Πρόσφατες Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ , « ΠΟΝΟΜΑΡΕΒΑ ΝΤΑΡΙΑ του Νικολάϊ με το διακριτικό τίτλο WHITE HOUSE στη θέση ΚΑΛΑΜΙ της Τοπικής Κοινότητας ΓΙΜΑΡΙΟΥ , Δ.Ε.ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ του Δήμου Κέρκυρας.
Θέμα: Χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ , « ΠΟΝΟΜΑΡΕΒΑ ΝΤΑΡΙΑ του Νικολάϊ με το διακριτικό τίτλο WHITE HOUSE στη θέση ΚΑΛΑΜΙ της Τοπικής Κοινότητας ΓΙΜΑΡΙΟΥ , Δ.Ε.ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ του Δήμου Κέρκυρας.
Ημ/νια: 18/06/2019 16:02:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΙΓΩΕΑ-ΣΨΚ
Το σύνολο των αποφάσεων της επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κερκύρας είναι προσβάσιμο και μέσα από τον ιστότοπο του προγράμματος Δι@υγεια και μπορείτε να τις αναζητήσετε κάνοντας κλικ εδώ.

Για διευκόλυνσή σας, προτείνεται η χρήση των υπαρχόντων φίλτρων.