Πρόσφατες Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ΜΠΑΡ, «ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ,με το διακριτικό τίτλο SOS της Τοπικής Κοινότητας ΣΙΔΑΡΙΟΥ , Δ.Ε. ΕΣΠΕΡΙΩΝ του Δήμου Κέρκυρας.
Θέμα: Χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ΜΠΑΡ, «ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ,με το διακριτικό τίτλο SOS της Τοπικής Κοινότητας ΣΙΔΑΡΙΟΥ , Δ.Ε. ΕΣΠΕΡΙΩΝ του Δήμου Κέρκυρας.
Ημ/νια: 02/05/2019 15:01:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΔΑ: 784ΡΩΕΑ-6Σ9
Το σύνολο των αποφάσεων της επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κερκύρας είναι προσβάσιμο και μέσα από τον ιστότοπο του προγράμματος Δι@υγεια και μπορείτε να τις αναζητήσετε κάνοντας κλικ εδώ.

Για διευκόλυνσή σας, προτείνεται η χρήση των υπαρχόντων φίλτρων.