Πρόσφατες Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ- ΜΠΑΡ, «ΦΑΚΙΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝ» ,με το διακριτικό τίτλο PREMIER που βρίσκεται στη θέση ΝΗΣΑΚΙ της Τοπικής Κοινότητας ΝΗΣΑΚΙΟΥ , Δ.Ε. ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ του Δήμου Κέρκυρας.
Θέμα: Χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ- ΜΠΑΡ, «ΦΑΚΙΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝ» ,με το διακριτικό τίτλο PREMIER που βρίσκεται στη θέση ΝΗΣΑΚΙ της Τοπικής Κοινότητας ΝΗΣΑΚΙΟΥ , Δ.Ε. ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ του Δήμου Κέρκυρας.
Ημ/νια: 18/06/2019 15:40:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΟΖΩΕΑ-Λ6Π
Το σύνολο των αποφάσεων της επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κερκύρας είναι προσβάσιμο και μέσα από τον ιστότοπο του προγράμματος Δι@υγεια και μπορείτε να τις αναζητήσετε κάνοντας κλικ εδώ.

Για διευκόλυνσή σας, προτείνεται η χρήση των υπαρχόντων φίλτρων.