Πρόσφατες Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Περί μετατροπής τμήματος δημοτικού παρτεριού επί της οδού Σπ. Αρβανιτάκη, κατόπιν της υπ΄αριθμόν 04-47/10-07-2019 γνωμοδοτικής απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Κερκυραίων, Δ.Ε. Κερκυραίων του Δήμου Κέρκυρας.
Θέμα: Περί μετατροπής τμήματος δημοτικού παρτεριού επί της οδού Σπ. Αρβανιτάκη, κατόπιν της υπ΄αριθμόν 04-47/10-07-2019 γνωμοδοτικής απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Κερκυραίων, Δ.Ε. Κερκυραίων του Δήμου Κέρκυρας.
Ημ/νια: 07/08/2019 12:18:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΔΑ: ΩΓ7ΛΩΕΑ-ΟΥΜ
Το σύνολο των αποφάσεων της επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κερκύρας είναι προσβάσιμο και μέσα από τον ιστότοπο του προγράμματος Δι@υγεια και μπορείτε να τις αναζητήσετε κάνοντας κλικ εδώ.

Για διευκόλυνσή σας, προτείνεται η χρήση των υπαρχόντων φίλτρων.