Πρόσφατες Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Παραχώρηση χρήσης ατομικής θέσης στάθμευσης κοινοχρήστου σε άτομο με αναπηρία κ. Ι. Κ. κατόπιν της υπ΄αριθμόν 04-46/10-07-2019 γνωμοδοτικής απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Κερκυραίων, Δ.Ε. Κερκυραίων του Δήμου Κέρκυρας.
Θέμα: Παραχώρηση χρήσης ατομικής θέσης στάθμευσης κοινοχρήστου σε άτομο με αναπηρία κ. Ι. Κ. κατόπιν της υπ΄αριθμόν 04-46/10-07-2019 γνωμοδοτικής απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Κερκυραίων, Δ.Ε. Κερκυραίων του Δήμου Κέρκυρας.
Ημ/νια: 07/08/2019 12:11:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΣΞΩΕΑ-ΔΕ5
Το σύνολο των αποφάσεων της επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κερκύρας είναι προσβάσιμο και μέσα από τον ιστότοπο του προγράμματος Δι@υγεια και μπορείτε να τις αναζητήσετε κάνοντας κλικ εδώ.

Για διευκόλυνσή σας, προτείνεται η χρήση των υπαρχόντων φίλτρων.