Πρόσφατες Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Σήμανση εισόδου υπαίθριου ιδιωτικού χώρου στάθμευσης κ. Κωνσταντίνου Αγάθου, κατόπιν της υπ΄αριθμόν 04-45/10-07-2019 γνωμοδοτικής απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Κερκυραίων, Δ.Ε. Κερκυραίων του Δήμου Κέρκυρας.
Θέμα: Σήμανση εισόδου υπαίθριου ιδιωτικού χώρου στάθμευσης κ. Κωνσταντίνου Αγάθου, κατόπιν της υπ΄αριθμόν 04-45/10-07-2019 γνωμοδοτικής απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Κερκυραίων, Δ.Ε. Κερκυραίων του Δήμου Κέρκυρας.
Ημ/νια: 07/08/2019 10:13:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΔΑ: 6Χ8ΨΩΕΑ-9ΙΡ
Το σύνολο των αποφάσεων της επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κερκύρας είναι προσβάσιμο και μέσα από τον ιστότοπο του προγράμματος Δι@υγεια και μπορείτε να τις αναζητήσετε κάνοντας κλικ εδώ.

Για διευκόλυνσή σας, προτείνεται η χρήση των υπαρχόντων φίλτρων.