Πρόσφατες Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Σήμανση εισόδου υπαίθριου ιδιωτικού χώρου στάθμευσης κ. Δημητρίου Μάνδυλα, κατόπιν της υπ΄αριθμόν 01-19/19-04-2019 γνωμοδοτικής απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Κερκυραίων, Δ.Ε. Κερκυραίων του Δήμου Κέρκυρας.
Θέμα: Σήμανση εισόδου υπαίθριου ιδιωτικού χώρου στάθμευσης κ. Δημητρίου Μάνδυλα, κατόπιν της υπ΄αριθμόν 01-19/19-04-2019 γνωμοδοτικής απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Κερκυραίων, Δ.Ε. Κερκυραίων του Δήμου Κέρκυρας.
Ημ/νια: 07/08/2019 09:38:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΔΑ: 65ΨΗΩΕΑ-9Ι8
Το σύνολο των αποφάσεων της επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κερκύρας είναι προσβάσιμο και μέσα από τον ιστότοπο του προγράμματος Δι@υγεια και μπορείτε να τις αναζητήσετε κάνοντας κλικ εδώ.

Για διευκόλυνσή σας, προτείνεται η χρήση των υπαρχόντων φίλτρων.