Πρόσφατες Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ΧΕΙΜΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, στην περιοχή Καλαφατιώνες της Τοπικής Κοινότητας Καλαφατιώνων, Δ.Ε. ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ του Δήμου Κέρκυρας.
Θέμα: Χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ΧΕΙΜΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, στην περιοχή Καλαφατιώνες της Τοπικής Κοινότητας Καλαφατιώνων, Δ.Ε. ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ του Δήμου Κέρκυρας.
Ημ/νια: 01/08/2019 11:38:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΨΠΩΕΑ-93Θ
Το σύνολο των αποφάσεων της επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κερκύρας είναι προσβάσιμο και μέσα από τον ιστότοπο του προγράμματος Δι@υγεια και μπορείτε να τις αναζητήσετε κάνοντας κλικ εδώ.

Για διευκόλυνσή σας, προτείνεται η χρήση των υπαρχόντων φίλτρων.