Πρόσφατες Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής έως 10-07-2020 σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ, ΠΛΑΚΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ , με το διακριτικό τίτλο "HAVANA" , με αγορανομικό υπεύθυνο τον ίδιο, στην περιοχή "ΠΥΡΓΙ", της Τοπικής Κοινότητας ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ , Δ.Ε. ΦΑΙΑΚΩΝ του Δήμου Κέρκυρας.
Θέμα: Χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής έως 10-07-2020 σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ, ΠΛΑΚΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ , με το διακριτικό τίτλο "HAVANA" , με αγορανομικό υπεύθυνο τον ίδιο, στην περιοχή "ΠΥΡΓΙ", της Τοπικής Κοινότητας ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ , Δ.Ε. ΦΑΙΑΚΩΝ του Δήμου Κέρκυρας.
Ημ/νια: 01/08/2019 11:30:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΙΘΩΕΑ-ΠΡ4
Το σύνολο των αποφάσεων της επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κερκύρας είναι προσβάσιμο και μέσα από τον ιστότοπο του προγράμματος Δι@υγεια και μπορείτε να τις αναζητήσετε κάνοντας κλικ εδώ.

Για διευκόλυνσή σας, προτείνεται η χρήση των υπαρχόντων φίλτρων.