Πρόσφατες Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής έως 18-06-2020 σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΜΠΑΡ, ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, με το διακριτικό τίτλο OLEA, με αγορανομικό υπεύθυνο τον ίδιο, της Τοπικής Κοινότητας ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ, Δ.Ε. ΦΑΙΑΚΩΝ του Δήμου Κέρκυρας.
Θέμα: Χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής έως 18-06-2020 σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΜΠΑΡ, ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, με το διακριτικό τίτλο OLEA, με αγορανομικό υπεύθυνο τον ίδιο, της Τοπικής Κοινότητας ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ, Δ.Ε. ΦΑΙΑΚΩΝ του Δήμου Κέρκυρας.
Ημ/νια: 01/08/2019 11:27:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΞΩΩΕΑ-ΡΛΕ
Το σύνολο των αποφάσεων της επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κερκύρας είναι προσβάσιμο και μέσα από τον ιστότοπο του προγράμματος Δι@υγεια και μπορείτε να τις αναζητήσετε κάνοντας κλικ εδώ.

Για διευκόλυνσή σας, προτείνεται η χρήση των υπαρχόντων φίλτρων.