Πρόσφατες Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής έως 17-06-2020 σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ, με το διακριτικό τίτλο SOHO, με αγορανομικά υπεύθυνη την ίδια, στην περιοχή ΠΥΡΓΙ της Τοπικής Κοινότητας ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ , Δ.Ε. ΦΑΙΑΚΩΝ του Δήμου Κέρκυρας.
Θέμα: Χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής έως 17-06-2020 σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ, με το διακριτικό τίτλο SOHO, με αγορανομικά υπεύθυνη την ίδια, στην περιοχή ΠΥΡΓΙ της Τοπικής Κοινότητας ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ , Δ.Ε. ΦΑΙΑΚΩΝ του Δήμου Κέρκυρας.
Ημ/νια: 01/08/2019 11:24:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΣΟΩΕΑ-ΕΦΨ
Το σύνολο των αποφάσεων της επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κερκύρας είναι προσβάσιμο και μέσα από τον ιστότοπο του προγράμματος Δι@υγεια και μπορείτε να τις αναζητήσετε κάνοντας κλικ εδώ.

Για διευκόλυνσή σας, προτείνεται η χρήση των υπαρχόντων φίλτρων.