Η γνώμη σας μετράει
Πείτε μας τη γνώμη σας για τον καινούργιο δικτυακό κόμβο του δήμου

% Ψήφοι
36% 342 Εξαιρετικός
22% 207 Αρκετά καλός
11% 108 Χρήσιμος
32% 303 Θέλει βελτίωση

Συνολικοί Ψήφοι: 961

Voting is disabled because this poll expired on 8/11/2010 8:47 μμ..
Forum


Η Απόφαση Ένταξης

Η Επιτροπή Παγκόσμιας  Κληρονομιάς,


1. Μετά  από  εξέταση  των  εγγράφων  WHC-07/31.COM/8B  και  WHC-07/31  COM/INF.8B.1,


2. Εγγράφει την Παλιά Πόλη της Κέρκυρας, Ελλάδα, στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς βάσει του κριτηρίου (iv):


3.  Υιοθετεί  την ακόλουθη δήλωση  εξαιρετικής  παγκόσμιας αξίας:


Το σύνολο που απαρτίζουν οι οχυρώσεις και η Παλιά Πόλη της Κέρκυρας χωροθετούνται σε μία στρατηγική θέση, στην είσοδο της Αδριατικής Θάλασσας. Ιστορικά,  οι ρίζες του ξεκινούν από τον 8ο αιώνα π.Χ. και τη Βυζαντινή περίοδο. Λόγω της ιστορικής διαδρομής έχει δεχτεί πλήθος επιρροών και αποτελεί την μίξη διαφορετικών ανθρώπινων εγκαταστάσεων. Από τον 15ο αιώνα, η Κέρκυρα υπήρξε κάτω από Ενετική κυριαρχία για τέσσερις αιώνες περίπου, περνώντας στη συνέχεια στους Γάλλους, τους Βρετανούς και τους Έλληνες. Σε πολλές περιπτώσεις, της αποδόθηκε ο ρόλος να υπερασπίσει την Ενετική θαλάσσια Αυτοκρατορία απέναντι  στις στρατιές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η Κέρκυρα αποτελεί ένα άριστο παράδειγμα οχυρωματικής αρχιτεκτονικής σχεδιασμένο από τον αρχιτέκτονα Sanmichelli, η αξία του οποίου αποδείχθηκε εμπράκτως μέσα από την θετική έκβαση των εκάστοτε εχθροπραξιών. Η Κέρκυρα έχει μια ιδιαίτερη ταυτότητα που αντανακλάται στο σχεδιασμό του συστήματος των οχυρώσεών της  και στο νεοκλασικού χαρακτήρα κτιριακό δυναμικό της. Για όλους αυτούς τους λόγους συγκαταλέγεται στις σημαντικές Μεσογειακές οχυρωμένες πόλεις-λιμάνια.Κριτήριο (iv):   Το σύνολο του αστικού και λιμενικού συγκροτήματος της Κέρκυρας, με κυρίαρχες τις ενετικής προέλευσης οχυρώσεις του, αποτελεί ένα αρχιτεκτονικό δείγμα εξαιρετικής παγκόσμιας αξίας που διατηρεί τόσο την αυθεντικότητα, όσο και την ακεραιότητά του.
Η συνολική μορφή των οχυρώσεων έχει διατηρηθεί στο χρόνο και προβάλλει τα τεκμήρια τόσο της περιόδου της Ενετικής Προστασίας, συμπεριλαμβάνοντας το Παλαιό και το Νέο Φρούριο, όσο και σημαντικών παρεμβάσεων από τη Βρετανική περίοδο. Η σημερινή εικόνα του οικιστικού συνόλου είναι αποτέλεσμα της οικοδομικής δραστηριότητας του 19ου και του 20ου αιώνα. Η αυθεντικότητα και η ακεραιότητα των αστικών δομικών στοιχείων παραπέμπει σε χαρακτηριστικά μιας νέο-κλασσικής πόλης.

 

Η ευθύνη για την προστασία του μνημείου επιμερίζεται σε διάφορους φορείς και προκύπτει από διάφορα σχετικά διατάγματα. Στους φορείς περιλαμβάνονται το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού (υπουργική απόφαση του 1980), το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων έργων (προεδρικό διάταγμα του 1980) και ο Δήμος Κερκυραίων (προεδρικό διάταγμα του 1981).
Σχετικά με το θέμα είναι επίσης: ο ελληνικός νόμος για την ακτογραμμή των πόλεων και των νησιών εν γένει, ο νόμος περί προστασίας αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς (ν.3028/2002), καθώς και η ίδρυση στην Κέρκυρα μιας νέας ανεξάρτητης Εφορείας Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων το 2006.
Η ζώνη προστασίας έχει ήδη καθοριστεί.  Η πολιτική προληπτικών παρεμβάσεων  αποκατάστασης και ενίσχυσης των οχυρώσεων και της πόλης έχουν ως αποτέλεσμα μια γενικώς αποδεκτή κατάσταση διατήρησης. Ωστόσο, αρκετά έργα δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί, ενώ κάποια άλλα δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει. Υπάρχει ήδη ένα Σχέδιο Διαχείρισης. Ένα αστικό σχέδιο δράσης, που συνοδεύει το Σχέδιο Διαχείρισης του μνημείου, έχει εγκριθεί (2005) για την περίοδο 2006-2012.