ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Διαβάστε για τις δημοπρασίες εκμίσθωσης Δήμου Κέρκυρας

Newsletter
*

 
Γ.Α.Κ. Αρχεία Νομού Κέρκυρας
Αρχείο  Δ/νση: Αγγλικοί Στρατώνες Παλαιού Φρουρίου
Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα
Τηλ. 26610 38193

 

Στην Κέρκυρα για πρώτη φορά αποφασίστηκε να συγκροτηθεί ένα Αρχείο το 1443 από τη συλλογή των εγγράφων που αφορούσαν τη διαχείριση της τοπικής εξουσίας. Ως τέτοια έγγραφα χαρακτηρίστηκαν οι αποφάσεις της κεντρικής και τοπικής βενετικής διοίκησης, αποφάσεις της προηγούμενης διοίκησης (των Ανδηγαυών), καθώς και προνόμια που είχαν απονεμηθεί στην πόλη και στην Εκκλησία από διάφορους ηγεμόνες, από την Βυζαντινή ακόμα περίοδο. Το αρχικό σύνολο των εγγράφων άρχισε να εμπλουτίζεται όσο τα χρόνια περνούσαν, ενώ ο διορισμός γραμματέα της κοινότητας σηματοδότησε και τη σύσταση μιας Υπηρεσίας που λειτουργούσε στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Συμβουλίου της πόλης και είχε ως αντικείμενο την περισυλλογή και την τακτοποίηση όλων των εγγράφων τα οποία εξέδιδε η διοίκηση.


Κατά την τουρκική πολιορκία του 1537 το Αρχείο παραδόθηκε στις φλόγες και καταστράφηκε ολοκληρωτικά. Τότε χάθηκαν για πάντα τα έγγραφα τις Ανδηγαυϊκής περιόδου. Στη συνέχεια, τα σημαντικότερα έγγραφα της βενετικής διοίκησης επανακτήθηκαν σε αντίγραφα από την βενετική καγκελαρία. Έκτοτε, παρακολουθώντας την εξέλιξη της διοίκησης και των διαφόρων κλάδων της, το Αρχείο της Κοινότητας, παράλληλα με τα Αρχεία άλλων Υπηρεσιών οι οποίες στο μεταξύ αυτονομούνταν ή συγκροτούνταν (υγειονομείου, συμβολαιογράφων, Εκκλησίας, δικαστηρίων κ.α.), ανέπτυσσε το υλικό του και το διοικητικό σχήμα διαχείρισής του.


  Αρχείο  Διοικητικός πρόγονος του σημερινού Αρχείου της Κέρκυρας είναι το Αρχειοφυλακείον που ιδρύθηκε με το σύνταγμα του 1817, την περίοδο της Αγγλοκρατίας, και δέχθηκε τα έγγραφα όλων των προγενέστερων διοικητικών περιόδων. Το Αρχειοφυλακείον εξακολούθησε να υφίσταται και μετά την ένωση με την Ελλάδα και περιλήφθηκε στις αρχές του αιώνα στις αρχειακές Υπηρεσίες του Κράτους (1914), μαζί με το Αρχείο της Ιονίου Γερουσίας, που είχε θεσμοθετηθεί την περίοδο της Επτανήσου Πολιτείας (1802) και δεχόταν τα Αρχεία της Γερουσίας έως και το 1864. Οι δύο Αρχειακές Υπηρεσίες ακολούθησαν παράλληλη πορεία ως το 1993, οπότε και ενώθηκαν με τον κοινό τίτλο Αρχεία Νομού Κερκύρας.


Τα Αρχεία της Κέρκυρας, εγκατεστημένα σήμερα στο κτίριο των πρώην αγγλικών στρατώνων του Παλαιού Φρουρίου, καλύπτουν σποραδικά την περίοδο 1320 ως το 1537 και από το 1538 ως σήμερα με αξιόλογη επάρκεια. Το αρχειακό υλικό τους, το οποίο συνεχώς αυξάνει με τις προσκτήσεις δημόσιων και ιδιωτικών αρχείων, καταλαμβάνει περισσότερα από 8.000 γραμμικά μέτρα ράφια, είναι το πλουσιότερο σε ιστορικά έγγραφα και συγκαταλέγετε στα μεγαλύτερα αρχεία της χώρας. Διαθέτει πολύτιμες συλλογές ιστορημένων εγγράφων με περγαμηνή, αρχιτεκτονικών σχεδίων, χαρτών και επιπεδογραφιών.


Τα Αρχεία της Κέρκυρας λειτουργούν με τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές, ενώ οι ερευνητές έχουν πρόσβαση στο σύνολο του υλικού τους που είναι ταξινομημένο, είτε κατά διοικητικές περιόδους που έζησε το νησί, είτε κατά υπηρεσίες παραγωγής των εγγράφων. Στα Αρχεία λειτουργούν τμήματα ληξιαρχείου, γραμματείας, αναγνωστηρίου, συντήρησης χαρτιού και περγαμηνής, βιβλιοδεσίας, μικροφωτογράφισης και φωτογράφισης. Διαρκής είναι η προσπάθεια διευκόλυνσης της έρευνας με τον εκσυγχρονισμό ή τη σύνταξη ευρετηρίων και τη χρήση της πληροφορικής, ενώ στις δραστηριότητες των Αρχείων έχουν ενταχθεί πολιτιστικές παρεμβάσεις που αφορούν στην οργάνωση αρχειακών εκθέσεων ή συνεδρίων, καθώς και την έκδοση βιβλίων με αντικείμενο την ιστορία του επτανησιακού χώρου.

 

 

Πίσω Επάνω

Πως να έρθετε στην Κέρκυρα

Χρήσιμα Τηλέφωνα