Μουσείο Παλαιόπολης (Μον Ρεπό)

Αρχαιολογικό Μουσείο Κέρκυρας Δ/νση : Μον Ρεπό
Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα
Τηλ. 26610 41369
Fax 26610 41367


Πίσω Επάνω

Πως να έρθετε στην Κέρκυρα

Χρήσιμα Τηλέφωνα